Algemene Voorwaarden

Apeldoorn 01-04-2018

ALGEMENE VOORWAARDEN E-FLYBOARDING BV.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld voor deelname aan alle activiteiten die worden aangeboden door
E-Flyboarding BV , alsmede voor het uitvoeren van demonstraties en inhuur door bedrijven, welke georganiseerd en uitgevoerd worden doorE-Flyboarding BV . Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder persoon en/of bedrijf en/of organisatie die deelneemt aan E-Flyboarding BV activiteiten of E-Flyboarding BV inhuurt. In dit document staan de rechten en plichten die E-Flyboarding BV en de deelnemer hebben inzake van de veiligheidsmaatregelen en richtlijnen die bij de activiteit worden gehanteerd.

1. Begrippen

1.1           E-Flyboarding BV is de naam waaronder het bedrijf functioneert. Deze naam wordt zodanig gebruikt in onderstaande tekst om het bedrijf aan te geven. Indien er “wij” wordt gebruikt in de algemene voorwaarden wordt hiermeeE-Flyboarding BV bedoeld.

1.2           Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van instructeur(s), wordt hiermee de mensen bedoeld die in bedrijfskleding met logo aanwezig zijn bij als begeleiding van activiteit. Zij besturen het E-Flyboarding systeem en geven instructies, zowel op de kant als op het water.

1.3           De tarieven waarnaar in deze voorwaarden wordt verwezen, zijn de tarieven zoals gepubliceerd op onze website.

1.4          Indien er wordt gesproken over “primaire activiteit” wordt hiermee de activiteit E-Flyboarding met behulp van een hydroboard bedoeld.

1.5           Indien er wordt gesproken over “deelnemer” wordt hiermee diegene bedoeld die de activiteit (E-Flyboarding) gaat uitvoeren.

1.6           Indien er wordt gesproken over materiaal wordt hiermee bedoeld: Alle middelen die nodig zijn om de activiteit uit te voeren.

1.7           Indien er wordt gesproken over “secundaire activiteiten” wordt hiermee bedoeld: Alle overige activiteiten die secundair als uitbreidingsarrangement op de primaire activiteit worden aangeboden.

2. Deelnemer

2.1           De deelnemer van primaire activiteit en secundaire activiteiten dient een minimumleeftijd van 14 jaar te hebben. Deelnemers tot 18 jaar dienen onder begeleiding te staan van een wettelijk vertegenwoordiger of een daartoe gerechtigde volwassene.

2.2           Personen onder invloed van alcohol en/of drugs worden uitgesloten van deelname aan de activiteit.

2.3           Voor alle water gerelateerde activiteiten is het verplicht in het bezit te zijn van een zwemdiploma.

2.4           Het dragen van een zwemvest en helm is verplicht tijdens de primaire activiteit; zwemvesten en helmen worden door ons gratis verstrekt gedurende de tijd van de primaire activiteit.

2.5           Indien de deelnemer punt 2.4 niet wenst te gebruiken volgens deze voorwaarde dan zal de deelnemer uitgesloten van deprimaire activiteit.

3. Materiaal

3.1          Er wordt gebruik gemaakt van een hydroboard van Schreiter Hydroflight.

3.2          Materialen die wij verstrekken zijn; wetsuit, zwemvest en helm deze dienen na de activiteit weer ingeleverd te worden.

3.3          Wij gebruiken uitsluitend goedgekeurde producten en onderdelen voor maximale veiligheid van de deelnemer en toeschouwers.

3.4          Het beschikbare materiaal verkeert in goede staat en wordt na iedere activiteit gecontroleerd op eventuele slijtage en/of schade.

3.5          Het is verboden te roken terwijl de deelnemer materialen gebruikt van E-Flyboarding BV. i.v.m. beschadigingen en veiligheid.

3.6          Indien er schade ontstaat aan het materiaal van E-Flyboarding BV, ten nalatig gevolg van punt 3.5 zal schade op de deelnemer worden verhaald.

4. Condities

4.1          De primaire activiteit en secundaire activiteiten worden alleen gegeven als de weersvoorspellingen goed genoeg zijn om deze verantwoord te laten verlopen. De basis hiervoor is van de weersvoorspelling die 24 uur voor aanvang van de activiteit door het KNMI wordt afgegeven.

4.2          Indien de voorspellingen onvoldoende veiligheid garanderen zijn, wordt de activiteit verplaatst naar een andere datum en tijdstip in overleg met de deelnemer. Het besluit hiertoe ligt bij E-Flyboarding BV.

4.3          De instructeur(s) van E-Flyboarding BV heeft te allen tijden de beslissingsbevoegdheid of de weersomstandigheden toereikend zijn om verantwoord de activiteit uit te voeren. Indien dit niet het geval is wordt de activiteit gestopt. Dit kan op elk willekeurig moment.

5. Huisregels

5.1          De instructies en aanwijzingen van de instructeur(s) dienen gedurende de gehele activiteit opgevolgd te worden.

5.2          Indien de instructeur(s) de voorzichtigheid van de deelnemer niet veilig genoeg beoordeeld, stopt hij onmiddellijk de primaire activiteit en/of de secundaire activiteiten om duidelijkheid in richtlijnen en verwachtingen aan de deelnemer ten behoeve van algemene veiligheid te zullen geven.

5.3          Horloges, armbanden, oorbellen & kettingen mogen niet gedragen worden in verband met de veiligheid.

5.4          Andere deelnemers en/of toeschouwers bevinden zich te alle tijden buiten de vliegzone in het water.  

5.5          Andere deelnemers en toeschouwers bevinden zich ten alle tijden buiten de instructiezone van de instructeur(s .

5.6          Het is verboden om te roken in en op het terras van het E-Flyboarding Xperience Center.

5.7          Eventuele ongevallen of materiaalschade dienen direct te worden gemeld bij de instructeur(s).

5.8          Drugs en alcohol gebruik tijdens de primaire activiteit is ten strengste verboden.

6. Tickets & Reservering en Betaling

6.1          E-Flyboarding BV werkt met een online ticketsysteem, waarbij aanschaf van een ticket(s) gelijk staat aan directe geboekte reserveringen en/of een cadeaubonnen. Betaling geschied middels een iDEAL transactie.

6.2          Volgens de wettelijke bepalingen zijn cadeaubonnen tot 2 jaar geldig na de datum van aanschaf, met de mogelijkheid tot een 1 jaar verlenging tegen de vergoeding van 25% over het aanschaf bedrag.  De deelnemer met cadeaubon kan te allen tijden reserveren via de website.

6.3          Tickets respectievelijk ingedeeld in tijdsloten van datum en tijd en via de website te reserveren.

6.4          Tickets zijn eveneens op locatie te verkrijgen tijdens openingsuren. Reserveringen vinden plaats op basis van beschikbaarheid.

6.5          Bij aanschaf van een ticket gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden.

6.6          Het tarief dat wordt betaald voor de tickets staat vast en is niet onderhandelbaar.

6.7          Deelnemer kan telefonisch 72 uur van te voren kosteloos de reservering annuleren dan wel verzetten.

6.8          E-Flyboarding BV is in de positie om reserveringen van deelnemers te annuleren, door de deelnemer kosteloos te stellen. Of te zoeken naar een passend alternatief indien er sprake is van de volgende situaties:

6.8.1        Slecht weer volgens punt 4

6.8.2       Indien materialen, zoals het E-Flyboard systeem of het hydroboard niet bruikbaar zijn.

6.8.3       Indien instructeurs verhinderd zijn door bijvoorbeeld; ziekte of andere onvoorzienbare situaties.

7. Demonstraties en zakelijke dienstverlening

7.1          Demonstraties en inhuur door bedrijven t.b.v. bedrijfsuitjes van team van E-Flyboarding BV worden vooraf gefactureerd. De betalingstermijn voor de factuur is 14 dagen, tenzij anders is afgesproken met de klant. De betalingstermijn staat vermeld op de offerte en de factuur. Bij het akkoord gaan met de offerte gaat u akkoord met de aangegeven betalingstermijn en de Algemene voorwaarden van E-Flyboarding BV.

7.2          Niet nakomen van de betalingstermijn kan resulteren in het factureren van een vergoeding van €50,00 per week. Deze vergoeding zal ingaan na de 3e aanmaning.

7.3          Bij demonstraties is de klant verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving; Dit houdt in dat er bij demonstraties een wateroppervlakte beschikbaar is van minimaal 15×15 meter met en een diepte van minimaal 1,50 meter. Vrij van beplantingen en drijvende obstakels en een goede mogelijkheid om het materiaal te water te laten.

7.4          E-Flyboarding BV behoudt zich het recht om de demonstratie te allen tijde te annuleren, indien de klant niet kan voorzien in voorwaarden genoemd onder punt 7.3                                       

7.5          Als achteraf blijkt dat er schade is ontstaan aan het materiaal en/of personeel van E-Flyboarding BV, doordat de klant

niet heeft voldaan aan de voorwaarden genoemd onder punt 7.3, dient de klant alle schade te vergoeden die is ontstaan aan het materiaal en personeel, maar ook de geleden schade door het verlies van omzet, gedurende de reparatie periode.

7.6          In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist E-Flyboarding BV.

7.7          E-Flyboarding BV stelt zich niet aansprakelijk voor gestolen en/of beschadigde goederen of objecten van de deelnemer.

8. Slotbepalingen

8.1          Deelname aan al onze activiteiten geschiedt voor eigen risico.

8.2          In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist E-Flyboarding BV.

8.3          E-Flyboarding BV behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen.

8.4          Klachten over een activiteit dienen schriftelijk binnen een week na het plaatsvinden van de activiteit te worden ingediend bij

               E-Flyboarding BV. E-Flyboarding BV zal de klacht in behandeling nemen en u daarna op de hoogte stellen van de

               uitkomst van uw klacht.

8.5          E-Flyboarding BV stelt zich niet aansprakelijk voor gestolen en/of beschadigde goederen of objecten van de deelnemer.

8.6          E-Flyboarding BV behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen.

8.7          Klachten over een activiteit dienen schriftelijk binnen een week na het plaatsvinden van de activiteit te worden ingediend bij

               E-Flyboarding BV zal de klacht in behandeling nemen en u daarna op de hoogte stellen van de

               uitkomst van uw klacht.

9. Crisis en  force majeure

9.1           Inzake crisis en force majeure beroepen wij ons op de bepalingen in artikel 6:75 van het BW

Stel je vraag aan ons

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

E-Flyboarding

Groene Heuvels 1
6644 KX Ewijk
Nederland

Tel: 085-888 85 81
E-mail: informatie@e-flyboarding.nl

Direct contact? Bel: 06 - 82 12 83 00